"


ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ - Παρουσίαση της πρόσφατης έρευνας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERC EXPLO

Ενδιαφέρουσα ημερίδα διοργανώνει το Κέντρο Εκπαίδευσης

για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)/Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Καστοριάς σε συνεργασία με την Ερευνητική Ομάδα Ανασκαφής Δισπηλιού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERC EXPLO.

Η επιμορφωτική δράση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς και στην τοπική κοινωνία.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κ. Κώστας Κωτσάκης, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ., Διευθυντής Ανασκαφής Δισπηλιού και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

Σάββατο 27 Μαΐου 2023 (18:00 – 21:00)

Αίθουσα εκδηλώσεων του Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. Καστοριάς (Ενυδρείο Καστοριάς)

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ