"


Προσφορά εργασίας


 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ TOTTIS PACK A.E.

Ζητά
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

για το εργοστάσιο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  

που βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 


Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.

Προϋπηρεσία 3 έτη  σε οργανωμένο Λογιστήριο 

Κάτοχος Άδειας Λογιστή Ά Τάξης 

Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 


Προσωπικές ικανότητες :

Οργανωτικές ικανότητες , μεθοδικότητα

Συνεργασία / επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα


 Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και δυνατότητα εξέλιξης 


Αποστολή Βιογραφικού σημειώματος στην διεύθυνση:

ΒΙ.ΠΕ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ , Τ.Κ. 53 100 ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΤΗΛ. 23850-42630

e-mail: cv@tottisfoods.gr 


Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ