"


ΔΕΔΔΗΕ : Θέσεις εγασίας στην Καστοριά

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.42/2023

Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8  (οκτώ) μηνών, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης/Περιοχής Καστοριάς για τις ανάγκες αυτής στην Περιοχή Καστοριάς που εδρεύει στο Νομό Καστοριάς  και συγκεκριμένα, ένα (1) άτομο ειδικότητας Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ (Έδρα Περιοχής Καστοριάς), ένα (1) άτομο ειδικότητας  Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί  ΤΕ ( ΄Εδρα Περιοχής Καστοριάς), ένα (1) άτομο Μηχανικοί Τοπογράφοι & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Έδρα Περιοχής Καστοριάς), ένα (1) άτομο ειδικότητας Οδηγοί-Μηχανοδηγοί-Χειριστές(Χειριστές Μηχανημάτων Έργων). Οι υποψήφιοι/ες των παραπάνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Και τέσσερα (4) άτομα Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ (Έδρας Περιοχής Καστοριάς). Οι υποψήφιοι της παραπάνω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ