"


Εκδόθηκε το ΦΕΚ με το οποίο προβλέπεται η αποζημίωση δικαιούχων εκτάσεων ακινήτων, που θα απαλλοτριωθούν για την κατασκευή της σήραγγας της Κλεισούρας

Ένα ακόμα σημαντικό βήμα για τη κατασκευή της Σήραγγας

της Κλεισούρας πραγματοποιήθηκε, καθώς δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με το οποίο προβλέπεται η αποζημίωση των δικαιούχων για την απαλλοτρίωση εκτάσεων οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της.

 Αναλυτικά η ανακοίνωση από την Π.Ε. Καστοριάς αναφέρει:

“Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 988/21.12.2022/τεύχος Δ΄, η με Αριθμ. οικ. 191294 Ανακοίνωση που αφορά :  Ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων και δικηγορικής αμοιβής, που έχουν απαλλοτριωθεί με την υπ’ αρ. 164/1-7-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για την «Κατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη – όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα» και εντός των ορίων του Δήμου Καστοριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και εντός των ορίων του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Με την έκδοση του συγκεκριμένου ΦΕΚ ανοίγει ο δρόμος για την εκτέλεση του έργου, όπου οι ιδιοκτήτες των απολοτριομένων πλέον εκτάσεων, θα μπορούν να εισπράξουν τα αντίστοιχα ποσά, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και ο ανάδοχος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις εκτάσεις αυτές για την κατασκευή του έργου”.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ