"


Ολοκληρώθηκε η 1η μέρα των εκδηλώσεων με θέμα την "Προσαρμογή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην κλιματική αλλαγή", με την Περιφερειακή Ενημερωτική Ημερίδα.

Η Ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR,

από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), και την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ).

Σκοπός της ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με τους ευάλωτους τομείς της περιοχής και τους τρόπους για την καλύτερη προσαρμογή τους στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στην 1η Ενότητα πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και εισηγήσεις από διακεκριμένους ομιλητές σχετικά με τα θέματα Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας, ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες για τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τα μέτρα που θα μπορούσαν να λάβουν για την προσαρμογή και αυτοπροστασία τους, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην προσαρμογή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην κλιματική αλλαγή. 

Η Ημερίδα εστίασε στις κάτωθι θεματικές ενότητες ή κλιματικά τρωτούς τομείς: 

ενέργεια και απολιγνιτοποίηση,

υποδομές,

πολιτική προστασία,

υδατικοί πόροι,

βιοποικιλότητα,

γεωργία – κτηνοτροφία,

πολιτιστική κληρονομιά και 

καινοτόμες τεχνολογίες.

Η 2η Ενότητα της Ημερίδας περιελάμβανε την προβολή της ταινίας “We the Power” του David Garrett Byars: μια πρόσφατη ταινία (2021) για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή δημοκρατία, καθώς και μια ακόμα μικρού μήκους ταινία με τίτλο «Κλιματική Συνείδηση», η οποία απέσπασε το Ειδικό Βραβείο στο Μαθητικό Διαγωνισμό που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του LIFE-IP AdaptInGR το 2021.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ