"


Αντιπλημμυρικά έργα στην Αγία Κυριακή - Υπέγραψε την σύμβαση ο Γ. Κασαπίδης

Την  σύμβαση για την υλοποίηση του έργου: «Έργα  Αντιπλημμυρικής Προστασίας

Κοινότητας Αγίας Κυριακής», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης με τον ανάδοχο του έργου, την Τετάρτη  12 Οκτωβρίου 2022, στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δέσποινας Κοζατσάνη.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) και θα εκτελεστεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 148.331,90 ευρώ συμπ. ΦΠΑ.  (αρχικός προϋπολογισμός 205.000 ευρώ).

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την αντιπλημμυρική προστασία της Κοινότητας Αγίας Κυριακής από παρακείμενο ρέμα, που βρίσκεται στη βόρεια-βορειανατολική πλευρά της, με τον καθαρισμό των απαραίτητων τεχνικών έργων ενίσχυσης  των πρανών και διευθέτησης της κοίτης. Οι εργασίες θα γίνουν  σε μήκος  350μ. περίπου  από τις παρυφές του βουνού έως και τα κοιμητήρια του οικισμού. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης του ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ