"


ΑΣΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ : Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου με (1) έναν Τεχνικό Σύμβουλο για διάστημα (1) ενός έτους

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                     ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.2.1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

                     ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ((ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ))

             ΣΧΕΤ:1.Y.A 481/66703/09-06-2016 ΦΕΚ 1994/Β΄/01-07-2016 όπως ισχύει

                       2.Υ.Α 19/3696/12-01-2017 ΦΕΚ 193/Β΄/27-01-2017 όπως ισχύει

        Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς, για την υλοποίηση της Δράσης 10.2.1,του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 201-2020 ((Γενετικοί Πόροι στη Κτηνοτροφία))

                                              Προσκαλεί για τη σύναψη σύμβασης έργου

                             Με (1) έναν Τεχνικό Σύμβουλο για διάστημα (1)ενός έτους

                      Ο Τεχνικός Σύμβουλος, (άρθρο 7, Πίνακας 4, υπουργική απόφαση 481/66703/2016/Β΄1994),μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν αποδεδειγμένα γνώσεις, σε τεχνικά και επιστημονικά θέματα και εμπειρία σχετικά με τη βελτίωση ζωικού πληθυσμού και τη λειτουργία γενεαλογικών βιβλίων και ελέγχου αποδόσεων των ζώων.

Ο Τεχνικός Σύμβουλος πρέπει να διαθέτει εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης γενετικών ζωικών πόρων. Ως εκ τούτου απαιτείται Διδακτορικό ή Master στη Γενετική Βελτίωση ή στη Ζωοτεχνία ή στη Ζωική Παραγωγή γενικότερα.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση ,βιογραφικό και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 31/10/2022 και ώρα 12:00στα γραφεία του Α.Σ.Ο Καστοριάς, Γράμμου 62, στον 1Ο όροφο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης από τα γραφεία του Συνεταιρισμού . 

 

Για τον ΑΣΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο Πρόεδρος

Μόσχος Δημήτρης


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ