"


ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ : Έργα ύδρευσης σε δημοτικές ενότητες

 

Εργασίες ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00 ευρώ

στην τοπική κοινότητα Νέου Οικισμού Κορεστείων στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης σε δημοτικές ενότητες του Δήμου Καστοριάς».

Οι εργασίες του δικτύου ύδρευσης του Νέου Οικισμού Κορεστείων εντοπίζονται στον ευρύτερο χώρο των πηγών στη θέση "Ισβόρια" και περιλαμβάνουν:

1) Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού σύνδεσης των πηγών με τη δεξαμενή του οικισμού

2) Νέα υδραυλική διάταξη στο χώρο του αντλιοστασίου

3) Νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση με αυτοματισμούς και καινούργιο ηλεκτρικό πίνακα

4) Επισκευή - συντήρηση υφιστάμενων κτιρίων αντλιοστασίου

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ