"


Αναβαθμίζονται και αποκτούν νέο εξοπλισμό το ΚΑΠΗ και Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Καστοριάς

Στην προμήθεια εξοπλισμού που θα αναβαθμίσει τη λειτουργία του ΚΑΠΗ

και των Α’ και Β’ Παιδικών Σταθμών, προχωρά ο Δήμος Καστοριάς, με την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 100.000 ευρώ από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της Ενιαίας Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καστοριάς.

Σκοπός του έργου είναι να επιλυθούν αποτελεσματικά τα αυξημένα και χρονίζοντα προβλήματα λειτουργικότητας που αντιμετωπίζουν οι ανωτέρω δομές λόγω παλαίωσης του υπάρχοντος εξοπλισμού και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το έργο προβλέπει την προμήθεια ιατρικού, ηλεκτρομηχανολογικού, εκπαιδευτικού και λοιπού υποστηρικτικού εξοπλισμού, κατάλληλου για τις ηλικίες των ωφελούμενων. 

Πιο συγκεκριμένα, για το ΚΑΠΗ ο εξοπλισμός αυτός είναι απαραίτητος για την φροντίδα των ωφελούμενων για καλύτερη υγεία και ευεξία και θα συνεισφέρει σημαντικά στην πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. 

Αναφορικά με τους Παιδικούς Σταθμούς, ο εξοπλισμός αφορά αφενός στις απαραίτητες συσκευές για την καθαριότητα και την υγιεινή των παιδιών και αφετέρου στην υποστήριξη των καθαυτού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την ολόπλευρη σωματική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξή τους.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ