"


Αρχή, μέση και τέλος στην αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης της πόλης από τον Δήμο Άργους Ορεστικού

Νέα υποβολή πρότασης για το εξωτερικό δίκτυο 

Πρόταση για την αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης κατέθεσε στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ ο Δήμος Άργους Ορεστικού, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει συνολικά ένα σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης που θα είναι απαλλαγμένο από τα προβλήματα του παρελθόντος και θα αναβαθμίζει τις υπηρεσίες ύδρευσης προς τους δημότες.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2,3 εκατομμύρια ευρώ περίπου και περιλαμβάνει:

Την αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα υφιστάμενα αντλιοστάσια στην περιοχή της Λεύκης.

Την αντικατάσταση των αγωγών μεταφοράς ύδατος από τα υφιστάμενα αντλιοστάσια στην περιοχή της Λεύκης έως τις υφιστάμενες δίδυμες δεξαμενές.

Τις εργασίες επισκευής των υφιστάμενων δεξαμενών στην περιοχή της Λεύκης, καθώς και την αντικατάσταση των ειδικών τεμαχίων σύνδεσης των προτεινόμενων αγωγών με τις υφιστάμενες δεξαμενές Λεύκης.

Την αντικατάσταση του αγωγού μεταφοράς ύδατος από τις δεξαμενές της Λεύκης έως τις υφιστάμενες (τέσσερις) δεξαμενές στην περιοχή του Μαύρου Βουνού.

Την αντικατάσταση των ειδικών τεμαχίων σύνδεσης των προτεινόμενων αγωγών με τις υφιστάμενες (τέσσερις) δεξαμενές στην περιοχή του Μαύρου Βουνού και την κατασκευή φρεατίων διακλάδωσης πριν την είσοδο και μετά την έξοδο από αυτές.

Την αντικατάσταση του αγωγού μεταφοράς ύδατος από τις δεξαμενές στην περιοχή του Μαύρου Βουνού έως το φρεάτιο διανομής του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης.

Την τοποθέτηση συστήματος αυτοματισμού – τηλεελέγχου και τηλεμετρίας.

Την τοποθέτηση συστήματος παραγωγής ενέργειας με υδροστρόβιλο (microturbine) και

Την τοποθέτηση συσκευών λειτουργίας και ελέγχου για την ορθή υδραυλική λειτουργία του δικτύου (αερεξαγωγούς, εκκενωτές, δικλείδες, βαλβίδες μείωσης παροχής, αεροφυλάκιο).

  Το έργο αποτελεί την 3η φάση αντίστοιχων παρεμβάσεων αναβάθμισης των υποδομών ύδρευσης, καθώς συμπληρώνει το έργο «Εσωτερικό υδραγωγείο πόλης Άργους Ορεστικού» που έχει ολοκληρωθεί με προϋπολογισμό 1,9 εκατ. ευρώ περίπου και το έργο «Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και αγωγών μεταφοράς πόλης Άργους Ορεστικού» που βρίσκεται σε εξέλιξη με προϋπολογισμό σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ.

Με τη διεκδίκησή του λοιπόν η προσπάθεια του Δήμου Άργους Ορεστικού για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης της πόλης και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της έχει αρχή, μέση και τέλος, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τον άρτιο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό της δημοτικής αρχής.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ