"


Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ : "Συνεχίζει την δράση με τίτλο «Ευαισθητοποίηση των πολιτών στα ζητήματα καθαριότητας των οδικών προσβάσεων"

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, συνεχίζει την δράση με τίτλο

«Ευαισθητοποίηση των πολιτών στα ζητήματα καθαριότητας των οδικών προσβάσεων».

 Αυτήν την φορά, η δράση, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Μαΐου, και τις ώρες: 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. , σε συνεργασία με τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Περιβάλλοντος Μανιάκων και εθελοντές πολίτες και θα περιλαμβάνει τον καθαρισμό σκουπιδιών στον Επαρχιακός δρόμο  Μανιάκοι – Κορομηλιά.     

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στοχεύει στην  ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε θέματα καθαριότητας των οδικών προσβάσεων, καθώς επίσης και στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Η καθαριότητα των οδικών προσβάσεων εξαρτάται από την σύμπραξη τόσο της Δημόσιας Διοίκησης που τις συντηρούν, όσο και των πολιτών που τις χρησιμοποιούν, και η γενική εικόνα και κατάστασή τους, αποτελεί, διαχρονικά, δείγμα επιπέδου πολιτισμού, κάθε κράτους και κοινωνίας, αντίστοιχα.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ