"


Η Καστοριά πόλη σύγχρονη και προσβάσιμη μέσα από το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Στην εκπόνηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

(ΣΒΑΚ) προχωρά ο Δήμος Καστοριάς, μετά τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου, Γιάννη Κορεντσίδη και των εκπροσώπων της αναδόχου εταιρίας που προέκυψε από τη δημοπρασία του έργου, ενώ παρών ήταν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Ντίνος Τσανούσας.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο project, μέσα από το οποίο θα εκσυγχρονιστεί η εικόνα και η λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος της πόλης της Καστοριάς,  προκειμένου να διαμορφωθούν καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες διαβίωσης και μετακίνησης για όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής μας.
Το ΣΒΑΚ θα αποτελέσει οδηγό για τα έργα και τις παρεμβάσεις της επόμενης δεκαετίας, θέτοντας ως επίκεντρο τον άνθρωπο, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προσβασιμότητας μέσα από ένα βιώσιμο σύστημα αστικών συγκοινωνιών και μετακινήσεων.

«Με τη μελέτη του ΣΒΑΚ προχωράμε στην υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδιασμού με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και των μετακινήσεων  στην αστική περιοχή της Καστοριάς.  Θέλουμε μία πόλη πιο σύγχρονη, πιο ασφαλή και πιο προσβάσιμη για όλους», τόνισε ο Δήμαρχος.

Το έργο χρηματοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο».


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ