"


Υπογραφή Σύμβασης για την «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή οδοστρώματος, τμήματος της δημοτικής οδού Βογατσικού – Πλατανιάς Δήμου Άργους Ορεστικού και συντήρηση δημοτικής οδού Διαλεκτού – Σήμαντρου (όρια Νομού)».

 


Τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή οδοστρώματος,

τμήματος της δημοτικής οδού Βογατσικού – Πλατανιάς Δήμου Άργους Ορεστικού και συντήρηση δημοτικής οδού Διαλεκτού – Σήμαντρου (όρια Νομού)», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης και ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου, χθες Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022.

Πρόκειται για έργο, προϋπολογισμού 266.000€.  

Η συμμετοχή της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Καστοριάς είναι 85%, ήτοι ποσού 226.100€, το οποίο θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών  Πόρων (ΚΑΠ 2021) της Π.Ε. Καστοριάς. Το υπόλοιπο ποσό των 39.900€ θα καλυφθεί από τον Δήμο Άργους Ορεστικού.

Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν παρεμβάσεις σε δύο τμήματα.

1ο. Στο τμήμα της δημοτικής οδού Βογατσικού – Πλατανιάς 

Περιλαμβάνονται εργασίες διαπλάτυνσης και ανακατασκευής του οδοστρώματος σε μήκος 218,00 μ., στο τμήμα της οδού όπου έχουν  εμφανιστεί φαινόμενα κατολίσθησης από διαβρωτικά φαινόμενα. Επίσης, θα γίνουν εργασίες διαγράμμισης, θα τοποθετηθούν κατάλληλες πινακίδες κυκλοφορίας και στηθαία ασφαλείας.

2ο. Στο τμήμα της δημοτικής οδού Διαλεκτού – Σήμαντρου

Περιλαμβάνονται εργασίες συντήρησης του ασφαλτικού οδοστρώματος σε μήκος 977μ. από τη γέφυρα του παραπόταμου Βέλος έως τα όρια του Νομού Καστοριάς.

Το έργο  αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός χρονικής διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ