"


Ο Απολογισμός της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας για το έτος 2021

Δείτε τον συνοπτικό απολογισμό και σε γραφήματα του Διοικητή

3ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Μπογιατζίδη Παναγιώτη Μακεδονίας για το έτος 2021. 

Σε αυτόν αποτυπώνεται η ανάπτυξη και η ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας καθώς και η συνεχής προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητάς τους, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ