"


Υπογραφή Ένταξης έργου στον Δήμο Άργους Ορεστικού

 

Την ένταξη νέου έργου στον Δήμο Άργους Ορεστικού υπέγραψε

ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κασαπίδης.

Πρόκειται για το έργο «Συμπληρωματικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων οικισμού Αμπελοκήπων Δήμου Άργους Ορεστικού» και αφορά στην κατασκευή επτά νέων κλάδων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, συνολικού μήκους περί τα 360 m καθώς και των απαραίτητων φρεατίων υδροσυλλογής για την απορρόφηση των επιφανειακών υδάτων και τη μεταφορά τους μέσω του δικτύου σωληνώσεων στους αποδέκτες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 120.000,00€.

Το παραπάνω έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συνεχίζει την υλοποίηση έργων, που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και αναβαθμίζου την ποιότητα ζωής όλων των Δυτικομακεδόνων.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ