"


Νέο Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νεστορίου


Ολοκληρώθηκαν οι δημαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Προεδρείου Δημοτικού

Συμβουλίου και των αιρετών μελών της Οικονομικής Επιτροπής στοv Δήμο Νεστορίου. 

Μετά το πέρας των διαδικασιών, ο δημοτικός σύμβουλο της πλειοψηφίας Χρήστος Κοσμάς αναδείχθηκε επόμενος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, η σύμβουλος της μειοψηφίας Άντα Σινάνη εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος και η δημοτική σύμβουλος Αναστασία Βασιλειάδου Γραμματέας.  


Στη συνέχεια διεξήχθη η ψηφοφορία για τα αιρετά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, από όπου αναδείχθηκαν ως τακτικά μέλη οι δημοτικοί σύμβουλοι  Ιωάννα Νταούτη, Ανδρομάχη Σουκαλοπούλου, Κώστας Λέκκος και Κωνσταντίνος Δημητριάδης. 

Οι παραπάνω μαζί με τον Δήμαρχο Χρήστο Γκοσλιόπουλο και τους Αντιδημάρχους Ιωάννη Τοτονίδη και Σπύρο Σουκαλόπουλο απαρτίζουν την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νεστορίου.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ