"


Νέο Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Καστοριάς

Στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς,

που πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00, εξελέγη το νέο ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μηταλίδης Κίμων

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέκκος Χρήστος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παπαδοπούλου Χρυσοβαλάντου

Στην ίδια συνεδρίαση, εκλέχθηκαν -όπως ορίζει η νομοθεσία- τα 6 (έξι) από τα 9 (εννέα) μέλη, που απαρτίζουν την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Σημειώνεται, ότι στις παραπάνω επιτροπές Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος ή ο ορισμένος από αυτόν Αντιδήμαρχος και μετέχουν ακόμη 2 (δύο) Αντιδήμαρχοι, τους οποίους επίσης ορίζει ο Δήμαρχος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικά μέλη 

1. Μηταλίδης Κίμων από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»

2. Τόσκος Πέτρος από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»

3. Φουλιράς Στυλιανός από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»

4. Σπύρου Αικατερίνη από το συνδυασμό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

5. Παπαδοπούλου Χρυσοβαλάντου από το συνδυασμό «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»

6. Ευαγγέλου Αθανάσιος από το συνδυασμό «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

Αναπληρωματικά μέλη 

1. Ζήσης Λάζαρος από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»

2. Κορεντσίδου Εριφίλη από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»

3. Στυλιάδης Δημήτριος από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»

4. Γιαννάκης Πέτρος από το συνδυασμό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

5. Παύλου Κωνσταντίνος από το συνδυασμό «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τακτικά μέλη 

1. Ζήσης Λάζαρος από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»

2. Στυλιάδης Δημήτριος από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»

3. Φιλίππου Χρυσούλα από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»

4. Κύρου Ιωάννα από το συνδυασμό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

5. Παπαδοπούλου Χρυσοβαλάντου από το συνδυασμό «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»

6. Δούφλια Αναστασία από το συνδυασμό «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

Αναπληρωματικά μέλη 

1. Πέλκας Σωκράτης από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»

2. Σαλβαρίνας Ιωάννης από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»

3. Φούκη - Λιάμη Αλεξάνδρα από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»

4. Δάγγας Παναγιώτης από το συνδυασμό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

5. Παύλου Κωνσταντίνος από το συνδυασμό «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ