"


750.000€ από την Π.Δ.Μ- Π.Ε. Καστοριάς για την: «Μελέτη Οριοθέτησης – Χωροθέτησης του ποταμού Αλιάκμονα στο τμήμα: Κορομηλιά – Άργος Ορεστικό»

Την έγκριση της υποβολής πρότασης για την πράξη: «Μελέτη Οριοθέτησης – Χωροθέτησης

ποταμού Αλιάκμονα στο τμήμα: Κορομηλιά – Άργος Ορεστικό» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, προϋπολογισμού 750.000€,  ενέκρινε με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, 14 Δεκεμβρίου 2021. 

Αντικείμενο της πρότασης είναι η μελέτη για την Οριοθέτηση – Χωροθέτηση του  ποταμού Αλιάκμονα στο τμήμα: Κορομηλιά – Άργος Ορεστικό. Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση και την επίτευξη ομαλής ροής των υδάτων του ποταμού Αλιάκμονα στη λεκάνη απορροής του, καθώς και στη διευθέτηση – οριοθέτηση του ποταμού για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την αποφυγή καταστροφών και την προστασία των παραποτάμιων περιοχών από τις πλημμύρες. 

Η Περιφερειακή Αρχή συνεχίζει με δράσεις της να στοχεύει στην αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και στην προστασία του περιβάλλοντος, έχοντας πάντοτε ως κύριο μέλημα την  ασφάλεια των πολιτών.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ