"


Συνάντηση Γκοσλιόπουλου-Τσάκου

Ο Δήμαρχος Νεστορίου Χ. Γκοσλιόπουλος, συναντήθηκε στην Αθήνα

με τον επενδυτή της περιοχής μας καπετάνιο Παναγιώτη Τσάκο.

Η συνάντηση έγινε, παρουσία συνεργατών του, στα γραφεία του ομώνυμου ομίλου. 

Συζητήθηκε η πιθανότητα-δυνατότητα δημιουργίας νέας επένδυσης από τον όμιλο των επιχειρήσεων του στον Δήμο Νεστορίου, στον αγροδιατροφικο τομέα. 

Επίσης ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών της μεγάλης επένδυσης εμφιάλωσης νερού, καθώς και για την προετοιμασία-προεργασία για την επέκτασή της, με νέα γραμμή παραγωγής, που θα οδηγήσει στον διπλασιασμό της παραγόμενης ποσότητας και άρα της απασχόλησης.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ