"


Δήμος Καστοριάς: Τουριστικός προορισμός με …ονοματεπώνυμο!

Σε μία καινοτόμο παρέμβαση προκειμένου η Καστοριά να μετατραπεί σε έναν αναγνωρισμένο

τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό με στρατηγική διακριτή ταυτότητα (branding strategy) προχωρά ο Δήμος Καστοριάς, μετά από την ένταξη της πράξης «Εφαρμογή στρατηγικής επωνυμίας (branding) για την περιοχή της Καστοριάς» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», με προϋπολογισμό 100.000 ευρώ.

Το έργο προβλέπει την υιοθέτηση συγκεκριμένων ενεργειών προβολής και προώθησης για την ανάδειξη της φυσιογνωμίας και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας, στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης για την ενίσχυση των θετικών συσχετίσεων με το όνομα της Καστοριάς.

Συμπεριλαμβάνει δε δράσεις που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη των ιδιαζόντων χαρακτηριστικών και της φυσιογνωμίας του προορισμού «Καστοριά», διαμορφώνοντας μία διακριτή ταυτότητα που θα συμβάλλει στη γνωστοποίηση και καθιέρωση της Καστοριάς σε έναν αναγνωρίσιμο τουριστικό προορισμό. 

Το πρόγραμμα, που θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023, αναμένεται να δημιουργήσει μια θετική εικόνα και φήμη για την Καστοριά και το τουριστικό «προϊόν» της, ενισχύοντας την ελκυστικότητα του τόπου, γεγονός που θα έχει σαν αποτέλεσμα την μεγαλύτερη προσέλευση επισκεπτών στον Δήμο Καστοριάς και την αύξηση ευρύτερα των τουριστικών ροών και κίνησης στην περιοχή μας. 


Αναλυτικότερα, η πράξη αφορά την εκπόνηση μίας μελέτης city-branding για τον τουριστικό προορισμό «Καστοριά», η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θέματα όπως η καταγραφή και αξιολόγηση τουριστικών πόρων, η έρευνα αγοράς επισκεπτών, επιχειρήσεων, φορέων, ο προσδιορισμός ομάδων-στόχων της εικόνας της Καστοριάς κ.α.  Από την μελέτη θα προκύψει ο οδηγός εφαρμογής brand Καστοριά, ο σχεδιασμός και η παραγωγή πληροφοριακού υλικού του προορισμού, καθώς και πινακίδες σήμανσης ειδικού τύπου, για πεζούς και ποδηλάτες, που θα τοποθετηθούν σε αναγνωρίσιμα σημεία της πόλης.


Η πράξη συγκαταλέγεται στις δράσεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Καστοριάς.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ