"


Κοινή δράση του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών, της Αστυνομίας και του Φαρμακευτικού Συλλόγου για την αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Καστοριάς,

σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Καστοριάς πραγματοποίησε κοινή δράση, με θέμα την έμφυλη βία κατά των γυναικών.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς από κοινού με τα στελέχη του Κέντρου, διένειμαν αφίσες με θέμα: «Η  Βία κατά των γυναικών- Σπάσε τη Σιωπή- Δεν είσαι η μόνη – Δεν είσαι μόνη»,  με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Οι αφίσες με τα στοιχεία του Κέντρου τοποθετήθηκαν σε εμφανή σημεία σε όλα τα φαρμακεία όπου και θα παραμείνουν για το μήνα Οκτώβριο

Σκοπός της κοινής δράσης είναι η ενημέρωση των πολιτών, που αποσκοπεί στην πρόληψη, αλλά και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ