"


1,9 εκ. ευρώ για έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Π.Ε. Καστοριάς


Υπογραφή Σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Γιώργο Κασαπίδη

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας  Γιώργο Κασαπίδη την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021, η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής προστασίας της Π.Ε. Καστοριάς». 

Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.930.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) ) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν περιλαμβάνουν:

Καθαρισμό  της κοίτης των ρεμάτων  από εκτεταμένη αυτοφυή βλάστηση, απορρίμματα, μπάζα και λοιπές φερτές ύλες. 

Συντήρηση των ρεμάτων και των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων με προστασία της κοίτης και των πρανών.

Αντιμετώπιση χειμαρολάβας.

Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων όπου απαιτείται.

Στόχος του έργου είναι η αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, έχοντας πάντοτε ως προτεραιότητα την  προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους.

Η μελέτη καθώς και οι εργασίες  εκτέλεσης του έργου θα γίνουν με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ