"


60.000 ευρώ για τη Βελτίωση των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου της ΠΕ Καστοριάς.-Υπογράφηκε η ΣύμβασηΥπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη,

η Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου (2ος Όροφος) ΠΕ Καστοριάς, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΕΠ 241 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν : 

Πλήρη αντικατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των υπαρχόντων ισχυρών ρευμάτων του 2ου ορόφου του κτιρίου.

Κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε μεταλλικές σχάρες και πλαστικά κανάλια, με καλώδια τύπου ΝΥΜ και ΝΥΥ.

Αντικατάσταση υποπινάκων, που θα τροφοδοτηθούν με νέα αυξημένη παροχή ενέργειας από τον γενικό πίνακα του ισογείου του κτιρίου.

Κατασκευή αυτόματων συστημάτων λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, παράδοση αναλυτικού εγχειριδίου χρήσης και εκπαίδευσης προσωπικού.

Αποξήλωση υπαρχόντων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ