"


Χαμηλότοκα δάνεια στους πληγέντες Πτελέας-Κρανοχωρίου

 

Με απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών κ. Σκυλακάκη,

δίνεται η δυνατότητα χορήγησης χαμηλότοκων δανείων σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, προς αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές (Πτελέα - Κρανοχώρι). 

Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Βαγγέλη Νικολόπουλο.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ