"


Νέα πρόταση έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ υπέβαλε ο Δήμος Άργους Ορεστικού με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και Δικτύωσή τους» και προϋπολογισμό 1.103.352 €.

Πρόκειται για τη δημιουργία ενός δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης που αποτελούνται

από οριοθετημένους και διαμορφωμένους χώρους με κατάλληλο εξοπλισμό και δίνουν τη δυνατότητα στους δημότες και τους μαθητές του Δήμου να εναποθέτουν προδιαλεγμένα, ανακυκλώσιμα υλικά, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. 

Με τη δημιουργία και τη λειτουργία του δημοτικού αυτού δικτύου αναμένεται να προκύψουν σημαντικά οφέλη, τόσο για το περιβάλλον, όσο και  για την τοπική κοινωνία, με αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Δήμο Άργους Ορεστικού και δημιουργία νέων προτύπων συμπεριφοράς των πολιτών σε θέματα διαχείρισης στερεών απορριμμάτων.

Στο πλαίσιο του έργου αναμένεται να οργανωθούν δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης μεταξύ των οποίων είναι και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενημέρωσης των μαθητών για θέματα διαχείρισης αποβλήτων, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας, καθώς και η διοργάνωση Πρωταθλήματος Ανακύκλωσης μεταξύ των σχολείων του Δήμου ως μέσο ευαισθητοποίησης των μαθητών.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ