"


Δυτ. Μακεδονία : 6 εκ. ευρώ για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των φωτισμών των δημόσιων χώρων, μέσω της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε.

Καθοριστική συμβολή για την βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των φωτισμών

των δημόσιων διαδραμάτισε η Πολιτική Συνοχή της Ε.Ε., μέσω των πόρων και των δυνατοτήτων που παρέχει. 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης, υπέγραψε 3 νέες Προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 6 εκ. ευρώ, που αφορούν στη χρηματοδότηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των φωτισμών των δημόσιων χώρων εντός των περιοχών που εντάσσονται στις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) των Δήμων Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020. Καστοριάς και Φλώρινας.

«Στο πλαίσιο των Προσκλήσεων αυτών θα χρηματοδοτηθούν δράσεις με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των δημόσιων υποδομών και της μείωσης των εκπομπών του CO2, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις δημόσιες υποδομές, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για φωτισμό κοινόχρηστων χώρων και μέσω εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας», δήλωσε ο Γιώργος Κασαπίδης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χρηματοδότηση θα περιλαμβάνεται η στήριξη επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των φωτισμών των κοινόχρηστων χώρων, όπως εγκαταστάσεις οδοφωτισμού και φωτισμού πλατειών.

Όπως επισήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας «Ενδεικτικά αναφέρονται η προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων σύγχρονης τεχνολογίας και μέγιστης ενεργειακής απόδοσης με ταυτόχρονη αποξήλωση των παλαιοτέρων, η προμήθεια και εγκατάσταση συνοδευτικού εξοπλισμού κ.α.»

Τέλος η κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των 6 εκ. ευρώ έχει ως εξής:

- Για το ΒΑΑ Γρεβενών διατίθεται ποσό 2 εκ. ευρώ.

- Για το ΒΑΑ Καστοριάς διατίθεται ποσό 2,5 εκ. ευρώ.

- Για το ΒΑΑ Φλώρινας διατίθεται ποσό 1,5 εκ. ευρώ.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα υλοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 4 – «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ