"


Με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες στην Πανεπιστημιούπολη Δυτικής Μακεδονίας


Ένα εμβληματικό έργο Εκπαίδευσης  με την στήριξη

της Ε.Ε. και της Πολιτικής Συνοχής, προϋπολογισμού 20 εκ. ευρώ

Παρά τα προβλήματα που προέκυψαν από την ύπαρξη εγκοίλων κάτω από τη στάθμη θεμελίωση των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης στη ΖΕΠ Κοζάνης, πλέον οι εργασίες για την ανέγερση των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης μπαίνουν στην τελική φάση.

Πρόκειται για ένα έργο πνοής, που αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη και στην καταξίωση του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας που ιδρύθηκε το 2003, αναμένεται δε  να ολοκληρωθεί στο σύνολο του τον Μάιο του 2022. 

Η πράξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 . Η πράξη αποτελείται από :

α) Το υποέργο της κατασκευής των κτιρίων και της διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου,

β) Δαπάνη σύνδεσης της  Πανεπιστημιούπολης με την τηλεθέρμανση ,

γ) Δαπάνες σύνδεσης με τα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Κοζάνης  

δ) Δαπάνη σύνδεσης με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ,

ε) Δαπάνη σύνδεσης με τηλεπικοινωνιακά δίκτυα,

στ) Δαπάνη παράκαμψης υφιστάμενων αγωγών ΖΕΠ και Κλείτου εκτός γηπέδου ανέγερσης Πανεπιστημιούπολης 

Ο αρχικός προϋπολογισμός της πράξης ήταν 49.500.000,00 € εκ των οποίων ποσοστό 80% συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 20% από Εθνικούς πόρους. 

Μετά τη διαγωνιστική διαδικασία το συμβατικό αντικείμενο του  υποέργου της κατασκευής των κτιρίων  ανήλθε τελικά στα 19,4 εκ. ευρώ με  έκπτωση της τάξης του 60% . Η σύμβαση με την ανάδοχο κοινοπραξία υπογράφτηκε τον Αύγουστο του  2016 με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τα τρία έτη. 

Όμως τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στο υπέδαφος με την παρουσία εγκοίλων , προκάλεσαν αναπόφευκτη καθυστέρηση στις εργασίες. Παράλληλα, προέκυψε και νέα καθυστέρηση από την πανδημία covid-19, με τα παρατεταμένα και διαδοχικά lockdown στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα στην Κοζάνη.

Το έργο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, ως πιστοποιημένου φορέα, για λογαριασμό του Πανεπιστημίου που είναι ο "κύριος του έργου", στον οποίο θα παραδοθεί για χρήση μετά το πέρας της κατασκευαστικής φάσης.

Η Κοινοπραξία «ΤΕΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»  ανέλαβε την κατασκευή του υποέργου "Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) Δήμου Κοζάνης του Νομού Κοζάνης",  το οποίο αφορά τη δημιουργία campus για τη στέγαση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του κτιρίου Διοίκησης και του συγκροτήματος κτιρίων της εκπαίδευσης. Το κτίριο διοίκησης αναπτύσσεται σε πέντε επίπεδα πάνω από το έδαφος και ένα επίπεδο υπογείου. Το κτιριακό συγκρότημα εκπαίδευσης αποτελείται από τρία κτίρια, τα οποία περιλαμβάνουν γραφεία, χώρους εκπαίδευσης ( αίθουσες διδασκαλίας, 13 αίθουσες εργαστηρίων), αμφιθέατρα, υπόγειους χώρους στάθμευσης, και χώρους Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

Στον περιβάλλοντα χώρο κατασκευάστηκαν εσωτερική οδοποιία, χώροι στάθμευσης, υδάτινα στοιχεία με ανακυκλοφορία νερού, υπαίθριο αμφιθέατρο, χώροι πρασίνου, πέργκολες και δίκτυα οδοφωτισμού, δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης.

Το συνολικό μεικτό εμβαδόν των κτιρίων είναι 16.572,43 μ2, ενώ των υπογείων 7.151,13 m2.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια ύπαρξης και λειτουργίας, αποκτά για πρώτη φορά έναν πρώτο πυρήνα υποδομών, ένα campus που ολοκληρώνεται γοργά, στην Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας της Κοζάνης. Έπειτα από τη συνένωση με το αναγνωρισμένο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Ν. 4610/2019 για τις συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ενισχύεται αποκτώντας, υπό προϋποθέσεις, μια νέα ανταγωνιστική νομική προσωπικότητα.

"Όλα βαίνουν καλώς και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός νέου - μετά την παράταση - χρονοδιαγράμματος", τόνισε ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας κ. Γιαννόπουλος επισημαίνοντας ότι "εντός του Σεπτεμβρίου θα είναι δυνατή η σταδιακή μετεγκατάσταση κάποιων διοικητικών υπηρεσιών του πανεπιστημίου μας στο υπό κατασκευή κτίριο διοίκησης, ενώ εκτιμώ ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των Διοικητικών Υπηρεσιών" . 

Επίσης ο κ. Γιαννόπουλος αναφέρθηκε και στα παράλληλα έργα που εκτελέστηκαν και εκτελούνται, όπως τις συνδέσεις των κτιρίων με το δίκτυο τηλεθέρμανσης προϋπολογισμού 502.804,13€ , με δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ προϋπολογισμού 310.000,00€ , με δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης προϋπολογισμού 130.818,00€, και με δίκτυο τηλεπικοινωνιών προϋπολογισμού 60.500,00€ και παράκαμψη εξωτερικών αγωγών ύδρευσης ΖΕΠ και Νέου Κλείτους προϋπολογισμού 365.000,00 € .

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης τόνισε "η Περιφερειακή αρχή έχει ξεκινήσει ένα κύκλο επισκέψεων σε έργα που πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και εδώ από το χώρο κατασκευής του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας επιθεωρήσαμε μαζί με τον πρύτανη, τον ανάδοχο του έργου και τους υπηρεσιακούς παράγοντες την εξέλιξη των εργασιών που γίνονται και μετά την κρίση του κορωνοϊού. 

Τα έργα προχωρούν με πολύ καλό ρυθμό αν αναλογιστεί κανείς ότι μεσολάβησε και το διάστημα που προβλημάτισε στα συνεργεία. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το έργο αναμένεται να παραδοθεί την άνοιξη του '22 έτσι ώστε το '22-'23 να ξεκινήσει η πανεπιστημιακή χρονιά στη Δυτική Μακεδονία στα κτίρια αυτά” και πρόσθεσε :

"Είναι μια πρόκληση για όλους για την Περιφέρεια, το Πανεπιστήμιο για τις υπηρεσίες για τον ανάδοχο και για όλη τη Δυτική Μακεδονία δεδομένου ότι στη περίοδο μετάβασης που διανύουμε θα πρέπει να είμαστε συνεπείς στους χρόνους μας, στο προγραμματισμό μας με σωστές μελέτες, σωστό σχέδιο για να εμπνεύσουμε και να πείσουμε ότι ήμαστε προετοιμασμένοι για τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έρχονται μπροστά μας, να τις διεκπεραιώσουμε με επιτυχία. 

Θα ήμαστε από κοντά σε όλα τα έργα της Δυτικής Μακεδονίας στη περίοδο του καλοκαιριού που μας απομένει σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και τους αναδόχους και το άγρυπνο μάτι της περιφερειακής αρχής θα παρακολουθεί από κοντά την ποιοτική εκτέλεση των εργασιών έτσι ώστε να αναδείξουμε την Περιφέρεια μας ως πρότυπο  στα δημόσια έργα με ποιοτικές εφαρμογές και στο κατασκευαστικό τομέα για να αναδείξουμε όλα τα πλεονεκτήματα που έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια όπως είχε αναπτυχθεί η οικονομία μας και στο κατασκευαστικό τομέα", υποστήριξε ο κ. Κασαπίδης.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ