"


Θωρακίζονται ενεργειακά τα κτίρια της Περιφέρειας Καστοριάς και του Επιμελητηρίου


Εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

το σχέδιο και οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Δ.Μ. - Π.Ε. Καστοριάς και του Επιμελητηρίου Καστοριάς, για την υλοποίηση του έργου: "Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Επιμελητηρίου Καστοριάς", όπως επίσης και της “Ενεργειακής Αναβάθμισης του κτιρίου της  Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, συνολικού προϋπολογισμού 1,530.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα για το κτίριο του Επιμελητηρίου Καστοριάς ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 280.000,00 ευρώ με τίτλο της πρότασης  «Δράσεις Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης των Δημοσίων Κτιρίων» και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

“Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής επιλογής της Περιφερειακής Αρχής για συνολικό "πρασίνισμα" της οικονομίας μας συμπεριλαμβανομένου και του κτιριακού της αποθέματος”, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Χαράλαμπος Καραταγλίδης και πρόσθεσε : “Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στο κτίριο που στεγάζεται το Επιμελητήριο Καστοριάς περιλαμβάνουν εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων, εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιών πλάτους 10 εκ. και θερμομόνωση πλάκας οροφής, επισκευή στέγης και αντικατάσταση υδρορ-ροών, μετατροπή φωτιστικών και αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους τύπου led”.

1.250.000 ευρώ για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου, της πρότασης για την υλοποίηση του έργου: "Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς".

Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ με ΦΠΑ, που θα υποβληθεί ως πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας, στην πρόσκληση 139 με τίτλο: "Δράσεις Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης των Δημοσίων Κτιρίων".  ΄

“Στόχος είναι η δραστική μείωση της ενεργειακής δαπάνης των δημοσίων κτιρίων και η μετάβαση σε ενεργειακή κατάσταση, τουλάχιστον στο ελάχιστο της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, ώστε να προκύψουν κτίρια με την μικρότερη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση”, υποστήριξε ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς

Δημήτρης Σαββόπουλος και συμπλήρωσε : “Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς περιλαμβάνουν εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης περιμετρικά του κτιρίου πάχους 10 εκ., εσωτερική θερμομόνωση πάχους 10 εκ. εσωτερικά στην πλάκα του πρώτου ορόφου κάτω από το δώμα και στην πλάκα του τρίτου ορόφου κάτω από τη στέγη, αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση λέβητα και αντικατάσταση φωτιστικών-λαμπτήρων με νέους τύπου led”.Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ