"


ΔΕΔΔΗΕ : Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

 

Ειδοποιούνται  οι  κάτοικοι  των παρακάτω περιοχών ότι  για να  εκτελεστούν

απαραίτητες τεχνικές  εργασίες λόγω συντήρησης  του  ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ θα γίνει διακοπή  ηλεκτρικού  ρεύματος.

 ΠΕΜΠΤΗ 24-06-2021

Α)ΑΠΟ 08:00 ΕΩΣ 12:00 ΣΤΟ Δ/Δ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, ΑΙΟΛΟΥ, ΓΟΥΓΟΥΣΗ, ΤΣΙΩΝΑ, ΓΚΕΛΙΜΑΝΗ, ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ, ΖΑΧΟΥ, ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΟΣΧΟΥ, ΟΙΚΙΑ ΣΠΥΡΟΥ, ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΊΑΣ, ΧΑΛΚΙΑ, ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΔΟΙ ΑΥΤΗΣ, ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ, ΤΖΙΝΤΖΑ, ΚΟΣΜΙΔΗ, ΠΛΙΑΤΣΟΥ, ΚΥΒΕΝΤΙΔΗ, ΟΙΚΙΑ ΣΙΩΤΚΟΥ, ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ ΜΟΣΧΟΥ, ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ, Φ/Β ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ, ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑΚ ΚΑΙ ΕΚΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ ΕΩΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΙΝ ΓΕΟΚ.


Β)ΑΠΟ 08:00 ΕΩΣ 08:20 ΚΑΙ ΑΠΟ 12:00 ΕΩΣ 12:20 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Ε.Ο.Κ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Γ.Ε.Ο.Κ ΕΩΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.


Γ)ΑΠΟ 08:00 ΕΩΣ 13:00 ΣΤΟ Δ/Δ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΩΣ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΔΟΙ ΑΥΤΗΣ.


Δ)ΑΠΟ 12:30 ΕΩΣ 14:30 ΣΤΟ Δ/Δ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΩΗΝ ΒΑΡΕΛΑΔΙΚΟ.  

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25-06-2021 

Α) ΑΠΟ 09:00 ΕΩΣ 13:00 ΣΤΟ Δ/Δ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΞΟΔΟ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΗΠΕΔΟΥ.


Β) ΑΠΟ 08:30 ΕΩΣ 13:00 ΣΤΟ Δ/Δ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΙΝ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ.


Γ) ΑΠΟ 08:30 ΕΩΣ 10:00 ΣΤΟ Δ/Δ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΔΟΙ ΑΥΤΗΣ.


Αν  οι εργασίες  τελειώσουν  νωρίτερα ,το ρεύμα θα  ξαναδοθεί  πριν από τον  χρόνο  λήξης της  διακοπής .

Για αυτό το  λόγω  οι  ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του  ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα πρέπει  να θεωρούνται ότι  έχουν  συνέχεια  ρεύμα .

Έτσι  για λόγους  ασφαλείας  απαγορεύεται  η προσέγγιση  σε αγωγούς  η  άλλα  στοιχεία δικτύου ακόμα κι  αν βρίσκονται  επί του  εδάφους  γιατί  υπάρχει  σοβαρός  κίνδυνος  ατυχήματος .


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ