"


Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) Ενόψει της Νέας Αντιπυρικής Περιόδου

Πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς,

η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.), με θέμα: «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2021».

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν  θέματα σχετικά με :

την υλοποίηση των έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Καστοριάς.

την ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων για διάθεση προς υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος.

τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας, βάση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

τη διασφάλιση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

τον συντονισμό σε περιφερειακό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές.

την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και των σχεδίων εκκένωσης περιοχών σε δασικές εκτάσεις.

τη δράση εθελοντικών ομάδων σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων με μέριμνα των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων

την ενημέρωση των πολιτών για την τήρηση υποχρέωσης καθαρισμού των οικοπέδων και την απαγόρευσης καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών χωρίς την άδεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και οι οδηγίες της εκδοθείσας Πυροσβεστικής διάταξης.

τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες του νομού κατά τη νέα αντιπυρική περίοδο.

Στη σύσκεψη τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προς αποφυγή του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ