"


Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης Ν. Λυσσαρίδης: “Έγιναν οι πρώτες πληρωμές του προγράμματος "Στήριξη Ρευστότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία"

    

Σήμερα μετά την ενημέρωση από την ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ

έγιναν οι πρώτες πληρωμές του προγράμματος "Στήριξη Ρευστότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία"/

 Οι πληρωμές γίνονται με βάση προτεραιότητας σύμφωνα με τα αιτήματα πληρωμής των δικαιούχων. Στους δικαιούχους θα αποστέλλεται επιστολή αποτελεσμάτων και ολοκλήρωσης ελέγχου από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ. 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική κατάθεση των αιτημάτων πληρωμής είναι μέχρι τής 31.07

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ