"


16.000 € για Εργασίες Καθαρισμού Ρεμάτων του Δ.Δ. Λιθιάς από την Π.Ε. Καστοριάς

 

Ξεκίνησαν οι εργασίες  καθαρισμού των ρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή

του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιθιάς από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 16.440,67 ευρώ και περιλαμβάνει εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και συγκεκριμένα καθαρισμό τάφρων από αυτοφυή βλάστηση.

Παράλληλα, θα γίνουν εκσκαφές τάφρων, διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γιαώδη-ημιβραχώδη καθώς και μεταφορά με όχημα στον χώρο απόθεσης - απόρριψης.

Οι  εργασίες εκτελούνται με την επίβλεψη και καθ΄ υπόδειξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ