"


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : Χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης 28 σχολικών κτηρίων


Χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης 28 σχολικών κτηρίων 

στη Δυτική Μακεδονία, συνολικού προϋπολογισμού 9,9 εκατομμυρίων ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020 ( 906.500,00€ για την Καστοριά)

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιου Κασαπίδη εντάχθηκε, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020, η χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης 28 σχολικών κτηρίων στη Δυτική Μακεδονία, συνολικού προϋπολογισμού 9.883.786,85 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για τις Πράξεις:

Τίτλος Πράξης Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)

Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης Δήμου Βοΐου 389.627,07

Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Τσοτυλίου Δήμου Βοΐου 747.000,00

Ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Λευκοπηγής 301.820,26

Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Μαυροδενδρίου 245.040,12

Ενεργειακή αναβάθμιση του 11ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης 74.854,53

Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Νέας Χαραυγής 392.988,24

Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Κοίλων 526.195,35

Ενεργειακή Αναβάθμιση του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης 350.026,39

Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αιανής 378.320,44

Ενεργειακή Αναβάθμιση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης 649.465,35

Ενεργειακή Αναβάθμιση του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης 669.295,59

Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Νεστορίου 143.000,00

Ενεργειακή αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Νεστορίου 98.500,00

Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Λυκείου Νεστορίου 468.000,00

Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Διποταμίας 197.000,00

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 1ου ΕΠΑΛ Σερβίων 854.753,51

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 2ου και 4ου Νηπιαγωγείου Σερβίων 166.500,00

Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Φλώρινας 263.000,00

Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Γυμνάσιου Φλώρινας 404.000,00

Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Φλώρινας 478.600,00

Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Λυκείου Φλώρινας 439.200,00

Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Νηπιαγωγείου  Δημοτικού Φλώρινας 610.200,00

Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας 110.700,00

Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας 113.300,00

Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Βεύης 253.700,00

Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Μελίτης 308.100,00

Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού  Νηπιαγωγείου Βεύης 193.600,00

Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Καλλινίκης 57.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

9.883.786,85

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων σχολικών κτιρίων α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Η αναβάθμιση των κτιρίων θα αφορά ενδεικτικά σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης, κλπ.

Δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι οι Δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους φορείς.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ