"


Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αντικατάστασης στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης προϋπολογισμού 120.000 € από την Π.E. Καστοριάς

Ολοκληρώθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς οι εργασίες

αντικατάστασης στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης προϋπολογισμού 120.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.) με συνολικό μήκος 1750 μέτρων που χρηματοδοτήθηκε από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε. 2014 ΕΠ54100002 και τίτλο "ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΔΜ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)" και σύμβαση 50.400 ευρώ.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ