"


Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 5.000 ανέργους έως 29 ετών


To Επιμελητήριο Καστοριάς σας ενημερώνει ότι από την 29/03/2021

έχει ξεκινήσει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων στο νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό marketing.Η προθεσμία λήγει την 19.04.2021. το εν λόγω πρόγραμμα εντάσσεται στη νέα γενιά προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, που συνδυάζουν την κατάρτιση και την απασχόληση και επιπλέον χορηγεί σημαντικά κίνητρα στις επιχειρήσεις: 

καλύπτεται κατά 100% από τον ΟΑΕΔ ως προς την αποζημίωση και τις ασφαλιστικές εισφορές των ασκούμενων με αποτέλεσμα τη μηδενική επιβάρυνση του εργοδότη και δεν εφαρμόζεται η απαγόρευση για τις κρατικές ενισχύσεις (de minimis) κατά τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη.Για περαιτέρω πληροφορίες στον ΟΑΕΔ στο τηλ. 2467021501 εσωτ.4


Mε εκτίμηση


Τογκαρίδου Κωνσταντίνα


Προϊστάμενη ΕΒΕ Καστοριάς


ΤΗΛ.2467027537

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ