"


Προμήθεια νέου απορριμματοφόρου από τον Δήμο Νεστορίου

Η σύμβαση αγοράς νέου απορριμματοφόρου υπογράφθηκε μεταξύ του δημάρχου

Νεστορίου Χρήστου Γκοσλιόπουλου και της αναδόχου εταιρείας. Η συγκεκριμένη προμήθεια χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ. Η πρόταση υποβλήθηκε από τον Δήμο Νεστορίου το Νοέμβριο 2019, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους και πλέον βρισκόμαστε στο στάδιο της προμήθειας.    

Το νέο απορριμματοφόρο θα είναι τετρακίνητο ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του ανάγλυφου και της μορφολογίας, αλλά και στις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες της περιοχής (ορεινός Δήμος, δρόμοι με μεγάλες κλίσεις, χιόνια κλπ). Η προσθήκη του στον στόλο οχημάτων του Δήμου Νεστορίου θα συμβάλλει σημαντικά στο παρεχόμενο έργο των αρμόδιων υπηρεσιών καθαριότητας προς όφελος όλων των οικισμών και των κατοίκων τους.  


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ