"


22.000 ευρώ για Αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού του Νοσοκομείου από την Π.Ε. Καστοριάς

 

Την έγκριση  του σχεδίου και των όρων  Προγραμματικής Σύμβασης

μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την Προμήθεια και εγκατάσταση άκρως απαραίτητου ηλεκτρολογικού υλικού στον Υποσταθμό Μέσης Τάσης και Επισκευή - Αναβάθμιση BMS Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, προϋπολογισμού 21.862,44 ευρώ, έπειτα από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου, ενέκρινε με  ομόφωνη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατά τη συνεδρίασή της στις 09 Μαρτίου 2021.

Με την συγκεκριμένη σύμβαση θα αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες της περιοχής μας. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί κατά 80% από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και κατά 20% από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Καστοριάς. 

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες και η υλοποίηση του έργου θα διενεργηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ