"


Χρηματοδότηση της μελέτης από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: "Επέκταση αρδευτικού δικτύου Κορομηλιάς - Κολοκυνθούς από την θέση δάσος Μεσοποταμίας στην θέση παλαιά σφαγεία"


Επιτόπια καταγραφή των προβλημάτων του αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ

Κορομηλιάς – Κολοκυνθούς πραγματοποίησε κλιμάκιο μελετητών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) κατ’ εντολή του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη, συνοδευόμενο από τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς  Δημήτρη Σαββόπουλο και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα ΤΟΕΒ Θωμά Μάνο.

Το κλιμάκιο έκανε εκτενή καταγραφή των προβλημάτων του υπάρχοντος δικτύου, με σκοπό την σύνταξη μελέτης αποκατάστασης των προβληματικών σημείων και ακολούθως μετέβη στην περιοχή δάσος Μεσοποταμίας όπου και έγινε αυτοψία του αγροκτήματος Μεσοποταμίας όπου και θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η επικαιροποιηση της μελέτης “Επέκταση αρδευτικού δικτύου Κορομηλιάς – Κολοκυνθούς από την θέση δάσος Μεσοποταμίας στην θέση παλαιά σφαγεία”, έργο που στην υλοποίηση του αναμένεται να αρδεύσει 2000 επιπλέον στρέμματα.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ