"


Εκκρεμείς συντάξεις: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τις προκαταβολές

Από σήμερα ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των εν αναμονή συνταξιούχων

για τις προκαταβολές των εκκρεμών συντάξεων

Ξεκινούν από σήμερα Τετάρτη 10 Μαρτίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις των εν αναμονή συνταξιούχων για τις έναντι προκαταβολές των εκκρεμών συντάξεων.

Η ψηφιακή πλατφόρμα όπου θα υποβάλλονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις ανοίγει σήμερα στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου (gov.gr). Η ψηφιακή αίτηση θα είναι προσβάσιμη και μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr

,όπου θα τοποθετηθεί σχετικός σύνδεσμος για την ηλεκτρονική ανακατεύθυνση των δικαιούχων συνταξιούχων.

Στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, οι εν αναμονή συνταξιούχοι, που περιμένουν έως και πέντε χρόνια την έκδοση της σύνταξής τους, θα δηλώνουν τα στοιχεία τους, χρησιμοποιώντας τους κλειδάριθμους του taxisnet, για να λάβουν προκαταβολή έναντι της σύνταξης που περιμένουν.


Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για τη συνδρομή όλων των προϋποθέσεων και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

-τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συνταξιοδότησης,

-ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και IBAN του αιτούντος,

-ΑΜΚΑ και ΑΦΜ  θανόντος όπου απαιτείται (εφόσον πρόκειται για σύνταξη χηρείας),

Διασταυρώσεις δεν θα γίνονται, αλλά θα χρησιμοποιούνται μόνο τα όποια ψηφιακά δεδομένα του ΕΦΚΑ. Οι εν αναμονή συνταξιούχοι θα λάβουν και αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ