"


ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ : 23.500 ευρώ για την Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων από το “Φιλόδημος ΙΙ”

Είκοσι έξι Αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου,

οι οποίες και αφορούν την ένταξη αντίστοιχων έργων Δήμων σε 4 Προσκλήσεις του Προγράμματος “Φιλόδημος ΙΙ”, και συγκεκριμένα στην Πρόσκληση IV για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, στην V για τις στάσεις επιβατικού κοινού, την X για τα καταφύγια αδέσποτων ζώων και την VII για τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία.

Μεταξύ αυτών εγκρίθηκε στον Δήμο Βοϊου το ποσό των 23,500 ευρώ για την Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ