"


Δήμος Νεστορίου : Έργο πνοής η κατασκευή αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων - Ρεκόρ προετοιμασίας και υποβολής προτάσεων στο ΕΣΠΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα έργο βασικής υποδομής στον οικισμό του Νεστορίου.

Πρόκειται για την κατασκευή αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, που αποτελούν θεμελιώδη αρχή για την βιώσιμη ανάπτυξης της περιοχής.

Η χρηματοδότησή του γίνεται με ευρωπαϊκά κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο προϋπολογισμός είναι περίπου 800,000 ευρώ.

Όπως αναφέρει, ο δήμαρχος Νεστορίου Χρήστος Γκοσλιόπουλος  "το έργο θα καλύψει περίπου 2,5 χιλιόμετρα και θα δώσει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα των λυμάτων, αφού μέχρι σήμερα αυτό αντιμετωπιζόταν με απορροφητικούς βόθρους".


Το έργο αφορά:

Α. Την ολοκλήρωση των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού, συνολικού μήκους 2.430 μ. τον διαχωρισμό αυτών από τα όμβρια στα τμήματα που στο δίκτυο είναι παντορροϊκό, και την κατασκευή νέου κεντρικού αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων,

- Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων συνολικού μήκους 2.430 μ. με σωλήνες PVC – σειράς 41 κατά ΕΛΟΤ 476, ονομ. διαμέτρου Φ200,Φ250 και Φ315

- Κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών (φρεάτια επίσκεψης, συμβολής, αγκυρώσεις, κ.λπ.)..

- Αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων.

Β. Την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας Αστικών Υγρών Αποβλήτων στο Δ.Δ Νεστορίου, με την μέθοδο φυσικού συστήματος επεξεργασίας.

Το τμήμα αυτό του έργου αναφέρεται στην κατασκευή φυσικού συστήματος επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων του οικισμού Νεστορίου, με σκοπό την επεξεργασία των λυμάτων του οικισμού, πριν την διάθεσή τους σε φυσικό αποδέκτη. Η μονάδα χωροθετείται στη θέση «Σφαγεία» του Δήμου Νεστορίου σε παραποτάμια έκταση του ποταμού Αλιάκμονα, που βρίσκεται ανατολικά του οικισμού Νεστορίου.

Πρόκειται για φυσικό σύστημα επεξεργασίας των λυμάτων που περιλαμβάνει:

-Όλες τις απαραίτητες μονάδες για την επεξεργασία των λυμάτων, από τα έργα εισόδου – προεπεξεργασίας μέχρι το φρεάτιο εξόδου, που χωροθετούνται εντός των ορίων του γηπέδου εγκατάστασης της ΕΕΛ.

- Τη διασύνδεση των έργων εισόδου με τον κεντρικό αγωγό των εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης του οικισμού, που προβλέπεται στο κεντρικό φρεάτιο εισόδου στον χώρο της ΕΕΛ.

- Τη διασύνδεση της εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων με αγωγό εκροής και την διάθεση αυτών στον ποταμό Αλιάκμονα.

Γ. Στο φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνεται και η ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων φυσικού συστήματος επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Νεστορίου.

Δ.  Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου θα γίνουν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς αρχαιολογικές εργασίες - έρευνες, σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ Δήμου Νεστορίου και ΕΦ.Α. Καστοριάς, όπως προβλέπεται από την ΑΕΠΟ: 66134/2138/03-08-2015 του έργου.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και λόγω του κορωνοϊού η ημερομηνία παράδοσης έχει παραταθεί μέχρι τις 17 Ιουνίου 2021.

Η οριστική δρομολόγηση της ολοκλήρωσης του αποχετευτικού στον Οικισμό του Νεστορίου, είναι ένα σημαντικό έργο που έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο λειτουργικό κενό στην περιοχή. Ο οικισμός του Νεστορίου θα αποκτήσει πλέον ένα σύγχρονο δίκτυο ακαθάρτων που θα διοχετεύει τα οικιακά λύματα στο περιβάλλον με ασφάλεια. Πέραν από την ποιότητα ζωής που θα αναβαθμίσει για ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων - που σήμερα εξυπηρετείται με μεμονωμένους απορροφητικούς βόθρους - το έργο θα έχει και σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ρεκόρ προετοιμασίας και υποβολής προτάσεων στο ΕΣΠΑ – Συγκριτικά στοιχεία

Στους 16 πρώτους μήνες θητείας της νέας δημοτικής αρχής, προετοιμάστηκαν μελετητικά - αδειοδοτικά και υποβλήθηκαν ήδη στο τρέχον ΕΣΠΑ 12 νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 4.398.300 €. Ο αριθμός αυτός αποτελεί ρεκόρ για τα δεδομένα των τελευταίων ετών του Δήμου Νεστορίου.

"Συγκριτικά, την προηγούμενη πενταετία σύμφωνα με στοιχεία της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ ένα και μοναδικό έργο (Αποχέτευση Νεστορίου) με αρχικό προϋπολογισμό 1,5 εκ. ευρώ, το οποίο είχε ωριμάσει μελετητικά και αδειοδοτικά η δημοτική αρχή της περιόδου 2011 - 2014. Το έργο αυτό παραδόθηκε μάλιστα στη σημερινή δημοτική αρχή με απορροφητικότητα μόλις 0,5%", υποστήριξε ο δήμαρχος Χρήστος Γκοσλιόπουλος.

Τα 12 νέα έργα είναι τα εξής:

Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Νεστορίου           474.000 €

Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού  Σχολείου Νεστορίου 145.000 €

Ενεργειακή αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Νεστορίου   98.500 €

Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Διποταμίας      200.000 €

Μονή Αγίου Γεωργίου Επταχωρίου         480.000 €

Αγορά νέου απορριμματοφόρου                  150.000 €

Νεροτριβή Πευκοφύτου                 410.000 €

Αντιπλημμυρικό Χιονάτου                 488.000 €

Αντιπλημμυρικό Επταχωρίου           823.500 €

Αντιπλημμυρικό Κομνηνάδων           852.300 €

Υδρολογική μελέτη Δήμου                   220.000 €

Καταγραφή πηγών υδροδότησης Δήμου και μέτρα προστασίας αυτών   57.000 €

Σύνολο :  4.398.300 €

«Επιπλέον», όπως επισήμανε ο Χρήστος Γκοσλιόπουλος «ο Δήμος Νεστορίου προετοιμάζει και θα υποβάλλει το επόμενο διάστημα στο ίδιο πρόγραμμα (τρέχον ΕΣΠΑ) άλλα 5 νέα έργα τα οποία είναι τα εξής»:  

-Τέσσερις επιπλέον ενεργειακές αναβαθμίσεις ισάριθμων δημοτικών κτιρίων σε Νεστόριο, Διποταμία και Επταχώρι.

-Το εμβληματικό έργο της μετατροπής της Διποταμίας σε πράσινο ενεργειακό χωριό με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 5.000.000 €.

Επίσης, τους επόμενους μήνες σύμφωνα με τις δηλώσεις δύο Υπουργών, αναμένεται να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης το μεγάλο αναπτυξιακό και παραγωγικό έργο του φράγματος και αρδευτικού Διποταμίας με προϋπολογισμό 19.800.000 €.

Πλέον αυτών, έχει αρχίσει την περαιτέρω προετοιμασία για υποβολή άλλων έργων στο νέο ΕΣΠΑ, που θεωρητικά ξεκίνησε το 2021, πρακτικά όμως θα δεχτεί προτάσεις αργότερα. 

Στο νέο ΕΣΠΑ θα υποβληθεί ένα μέρος των 10 αναπλάσεων που είχαν προετοιμαστεί και ενταχθεί την περίοδο 2011 - 2014 σε αντίστοιχα προγράμματα και είχαν απενταχθεί, δηλαδή χαθεί την περίοδο 2014 - 2019.

"Ο Δήμος Νεστορίου με στόχους, όραμα και αποτελεσματικότητα εργάζεται συστηματικά και δημιουργεί καθημερινά προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ζωής των δημοτών και για την ανάπτυξη της περιοχής", κατέληξε ο δήμαρχος Νεστορίου κ. Χρήστος Γκοσλιόπουλος.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ