"


Πέντε νέες θέσεις Ιατρών στο Νοσοκομείο Καστοριάς

 


Η Διοίκηση του Γ.Ν. Καστοριάς με ικανοποίηση ανακοινώνει την προκήρυξη πέντε (5) θέσεων Ιατρικού προσωπικού που θα ενισχύσουν το επιστημονικό δυναμικό του Νοσοκομείου μας.

Η εν λόγω προκήρυξη αφορά οργανικές θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ των παρακάτω ειδικοτήτων.

 


Η παρούσα απόφαση προκήρυξης έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/ Α) καθώς και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Καστοριάς (www.kastoriahospital.gr).

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και την Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας για την αμέριστη υποστήριξη και συνεχή ικανοποίηση των αιτημάτων και αναγκών μας.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Γ.Ν. Καστοριάς συνεχίζουν ακούραστα το έργο τους, με γνώμονα πάντοτε την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ