"


Ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων Αντιπεριφέρειας Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Τον ετήσιο απολογισμό του στο Περιφερειακό Συμβούλιο κατέθεσε την 28η Ιανουαρίου 2021

ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης κ. Γιώργος Βαβλιάρας.

Μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από την μεγάλη υγειονομική κρίση, μια χρονιά προκλήσεων και σκληρής δουλειάς. 

Τόσο η είσοδος της περιοχής στην μεταλιγνιτική εποχή όσο και η πανδημία καθόρισαν την πολιτική της περιφερειακής αρχής η οποία κλήθηκε και καλείται να δράσει άμεσα και αποτελεσματικά όλο αυτό τον χρόνο.

 Η Αντιπεριφέρεια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ανέπτυξε νέες επιμέρους στρατηγικές ώστε να ανταποκριθεί στα προβλήματα των επιχειρήσεων και του εμπορίου. Η επιχειρηματικότητα βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα της Περιφερειακής Αρχής καθώς μετά το έντονο ενδιαφέρον που είναι δεδομένο για την υγεία, οι ενέργειες και η προσοχή μας στρέφονται στην επιχειρηματικότητα.

Ακολουθεί σύντομη αναφορά των Δράσεων, Ενεργειών και Συναντήσεων ανά θεματική ευθύνης της Αντιπεριφέρειας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων -Συνεχής επικοινωνία με τα επιμελητήρια της Π.Δ.Μ, ενημέρωση προέδρων για τα επερχόμενα προγράμματα ώστε να προετοιμαστούν τα μέλη των ΕΒΕ.

Η υλοποίηση και διαμόρφωση των προγραμμάτων προέκυψε από τις συναντήσεις – επισκέψεις στις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας και στα ΕΒΕ και ανάλογα με τις ανάγκες έγιναν οι απαραίτητες στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. 

Ενδεικτικά: ένταξη για πρώτη φορά μετά από δικές μας ενέργειες της πρώτης μεταποίησης του πρωτογενή τομέα σε επιχειρησιακά προγράμματα.

Ενέργειες για την στήριξη του κλάδου της γούνας-αποπληρωμή επενδυτικών σχεδίων του κλάδου μετά από πολυετή καθυστέρηση. Παρέμβαση για δημιουργία προγράμματος για την στήριξη της γούνας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων- εν αναμονή της ανακοίνωσης του προγράμματος. Συμβολή της περιφέρειας σε προωθητικές δράσεις για την περαιτέρω εξωστρέφεια και προώθηση του κλάδου

Καταγραφή προβλημάτων κατόπιν επαφών με εκπροσώπους συλλόγων από τους κλάδους του λιανεμπορίου, της καφέ-εστίασης , των κομμωτών, των ιδιοκτητών γυμναστηρίων κ.α.

        Κατάθεση ανάλογων επιστολών και παρεμβάσεων στα αρμόδια υπουργεία για την στήριξη με ειδικά προγράμματα των κλάδων αυτών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως έντονα πλήττομενη περιφέρεια λόγω Covid-19

Αποπληρωμή επενδυτικών σχεδίων σε πάνω από (30) τριάντα επιχειρήσεις, οι φάκελοι των οποίων εκκρεμούσαν για χρόνια

Οργάνωση Κέντρου Υποστήριξης Επενδυτών - ΚΥΕ 

        Αναζήτηση και έρευνα για καλές πρακτικές σύστασης του οργάνου. Δημιουργία γραφείου σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο - Συντονιστή σε θέματα Προγραμματισμού – Ανάπτυξης κ. Μενέλαο Μακρυγιάννη και την δομή στήριξης Ris 3 του Π.Τ.Α. Δημιουργία στρατηγικού πλάνου για την λειτουργία (σε εξέλιξη)

Βιομηχανικές Περιοχές: Αναζήτηση και καταγραφή

     Αναζήτηση στο τμήμα πολιτικής γης διαθέσιμων προς αξιοποίηση περιοχών για επενδύσεις ενόψει της απολιγνιτοποίησης. Επισκέψεις σε πιθανούς χώρους φιλοξενίας επιχειρήσεων  Συναντήσεις με εν δυνάμει επενδυτές με συγκεκριμένα επιχειρηματικά προγράμματα και υπόδειξη χώρων για τις επενδύσεις τους

•  Επίσκεψη και καταγραφή επιχειρήσεων • Εντοπισμό προβλημάτων 

• Χωρικό εντοπισμό συστάδων με επιχειρήσεις ενόψει και τις       αναζήτησης χώρων δημιουργίας Βι. Πε 

Σύσταση και Συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη των εξαγωγών και της εξωστρέφειας

Διοργάνωση και συντονισμός συνάντησης εξωστρεφών επιχειρήσεων της Π.Δ.Μ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) με σκοπό την ενημέρωση για τα χρηματοδοτικά εργαλεία και την παροχή συμβουλευτικής που θα καλύψουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων ενόψει απολιγνιτοποίησης. Όφελος επιχειρήσεων και χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων και συμβουλευτικών υπηρεσιών της τράπεζας

Δημιουργία “Πολυμετοχικής Επενδυτικής Εταιρείας”

Συντονισμός και προτροπή επιχειρηματιών της Π.Δ.Μ με στόχο την Δημιουργία Πολυμετοχικής Επενδυτικής Εταιρείας ενόψει και των κινήτρων της απολιγνιτοποίησης. Επισκέψεις - Συναντήσεις με επιχειρηματίες της περιφέρειας, ενημέρωση και συντονισμός για το εγχείρημα.


ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Σύσταση άτυπου πενταμελούς οργάνου για τις λαϊκές αγορές (ευέλικτο και ευκίνητο όργανο)με στόχο την: Επίλυση, διαχείριση, αντιμετώπιση προβλημάτων. Δημιουργία επαφής υπηρεσιακών στελεχών και συλλογικών φορέων λαϊκών αγορών για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των αγορών της Π.Δ.Μ. Τακτικές συναντήσεις της επιτροπής 

Εισήγηση και Υλοποίηση για αλλαγή τροποποίησης του σχετικού άρθρου του νόμου υπαίθριου εμπορίου για την περίπτωση της λαϊκής του Δήμου Δεσκάτης και την αντιμετώπιση της ως ειδική κατηγορία.

Έλεγχοι Μικτού Κλιμακίου ενόψει Covid-19 Έλεγχοι για τον περιορισμό διασποράς του ιού στις Υπαίθριες αγορές- Συλλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση συνολικών και επιμέρους στοιχείων των ελέγχων 

Διαχείριση προβλημάτων στις λαϊκές αγορές με την λήψη άμεσων πρωτοβουλιών ενόψει των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας ενδεικτικά:  Άμεση παρέμβαση στην λαϊκή αγορά Τσοτυλίου λόγω covid-19. Αποζημίωση των ευπαθών προϊόντων στους εκθέτες των λαϊκών αγορών Κοζάνης, Τσοτυλίου, Βελβεντού, Σερβίων ,μετά την αναστολή λειτουργίας των συγκεκριμένων λαϊκών αγορών λόγω των περιοριστικών μέτρων που ληφθήκαν λίγες ώρες πριν την λειτουργία τους. Διάθεση προϊόντων σε κοινωνικές δομές και δικαιούχους ΤΕΒΑ. 

Συνολική καταγραφή των ποσοστών χωροθέτησης των βιοτεχνών, των παραγωγών και των εμπόρων στις λαϊκές αγορές της περιφέρειας με στόχο: την εύρυθμη λειτουργία των υπαίθριων αγορών την τήρηση της νομοθεσίας.

Καταγραφή των βιοκαλλιεργητών της Π.Δ.Μ με στόχο: τη δημιουργία υπαίθριων βιολογικών αγορών 


ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε Κλαδικές Εκθέσεις βάσει του Σχεδίου Δράσης Προβολής και Εξωστρέφειας της Επιχειρηματικότητας για το έτος 2020 και τμήμα του έτους 2019 που εγκρίθηκαν από το Π.Σ.

Ετήσια Προετοιμασία και Σχεδιασμός για την συμμετοχή σε εκθέσεις τροφίμων και λοιπές κλαδικές για το 2021 

Σύσταση Μηχανισμού παρακολούθησης εκθέσεων ο οποίος θα : προετοιμάζει, υποστηρίζει και παρακολουθεί τη συμμετοχή των επιχειρήσεων αξιολογεί με μετρήσιμους δείκτες την αποτελεσματικότητα, συμβάλει με ευελιξία στον προγραμματισμό δράσεων εξωστρέφειας


ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δημιουργία ενός ταξιδιωτικού οδηγού - portal γύρω από τον άξονα της via Egnatia και της σημερινής Εγνατίας Οδού. Σύσκεψη με εκπροσώπους περιφερειών (από όπου διέρχεται η Εγνατία Οδός) στο γραφείο του υφυπουργού Μακεδονίας Θράκης

Απόφαση για από κοινού συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού και λοιπές προωθητικές ενέργειες μεταξύ των Περιφερειών: Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Συνολική προβολή με το brand name “Μακεδονία” στην τουριστική αγορά

Μνημόνιο συνεργασίας με το σωματείο Διάζωμα - Δημιουργία ομάδας εργασίας για την ενεργοποίηση της ΟΧΕ των Λιμνών για την τουριστική ανάπτυξη

Συμμετοχή σε δράσεις της ΕΚΟΜΕ (Λονδίνο) και δημιουργία γραφείου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ)- Π.Δ.Μ μέλος του Δικτύου των Film Offices

Εύρεση ξενοδοχείων καραντίνας για την Π.Δ.Μ σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε Διεθνείς τουριστικές εκθέσεις βάσει του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής -Συμμετοχή στην διεθνή έκθεση WTM του Λονδίνου που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.-Συμμετοχή στο 4 ο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας- ΞΕΕ

Δράσεις Φιλοξενίας (Fam-Press Trips) και λοιπές Δράσεις Προβολής  Προβολή της Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Σκανδιναβίας , Δημοσιεύσεις άρθρων και διαφημιστικές καταχωρήσεις προβολής του προορισμού σε διεθνή και ελληνικά μέσα, ηλεκτρονικής και έντυπης ενημέρωσης.

Όλον αυτόν τον χρόνο πραγματοποίησα καθημερινές συναντήσεις με πολίτες, με επιχειρηματίες, επιμελητήρια, συλλόγους και φορείς ακούγοντας με σεβασμό τα προβλήματά τους και προσπαθώντας να βρίσκουμε λύσεις σε αυτά.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους περιφερειακούς συμβούλους για τον σεβασμό, τον πολιτισμένο και γόνιμο διάλογο, τους συνεργάτες μου και τα υπηρεσιακά στελέχη για την στήριξη, τους αντιπεριφερειάρχες και εντεταλμένους συμβούλους για την συνεργασία, και τον περιφερειάρχη κ. Γιώργο Κασαπίδη για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. 

Θα ήθελα να πω στους συμπολίτες μου ΔυτικοΜακεδόνες ότι όλο αυτόν τον χρόνο εργάστηκα και εργάζομαι με σκοπό την πρόοδο της Δυτικής Μακεδονίας, με αγάπη για τον τόπο μας και για τους ανθρώπους του. Παρά τις προκλήσεις που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, μένουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας προς τους πολίτες.


Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Γεώργιος Βαβλιάρας


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ