"


Η Ενεργειακή Κοινότητα ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ είναι γεγονός!


Καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η σύσταση της Εταιρείας με την επωνυμία

Ενεργειακή Κοινότητα ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., ολοκληρώνονται δε τις επόμενες ημέρες και όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση ΑΦΜ.

Η Ενεργειακή Κοινότητα μεταξύ των 13 Δήμων, του Πανεπιστημίου και της Περιφέρειας είναι πλέον γεγονός! Εδώ και ένα χρόνο με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη, ξεκίνησε ένας κύκλος με εντατικές συναντήσεις και συζητήσεις.  Στο σύνολό της η Τοπική Αυτοδιοίκηση δια του Περιφερειακού και  των Δημοτικών  Συμβουλίων, καθώς και η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, εξέφρασαν τελικά τη σύμφωνη γνώμη η οποία αποτυπώνεται στο Καταστατικό. 

Μια επίπονη προσπάθεια που υποστηρίχθηκε από την Περιφέρεια δια του γραφείου της Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος κας Καλλιόπης Κυριακίδου.

Η Εν. Κοιν. αποτελεί πρωτοπόρο, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμπραξη Αυτοδιοικητικών και Πανεπιστημιακών θεσμών. Το ισχυρό αυτό αναπτυξιακό εργαλείο προς την επίτευξη του στόχου για μια πράσινη και βιώσιμη Περιφέρεια καλείται πλέον να επιτελέσει το ρόλο του.

Οι θεσμικοί φορείς του τόπου, αξιοποιώντας την ενισχυμένη αυτοδιοικητική συνεργασία και την υψηλού επιπέδου επιστημονική γνώση, θα διεκδικήσουν, σε πρώτη φάση, θεσμικές αλλαγές για το νοικοκύρεμα και ένα ξεκάθαρο κανονιστικό πλαίσιο γύρω από τα ενεργειακά των Α.Π.Ε. με ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα και με τα αντίστοιχα ψηφίσματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα, θα προχωρήσουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επενδύσεων με σκοπό την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών και το πρασίνισμα της Περιφέρειάς μας. Θα είναι κατά κάποιον τρόπο ο Τοποτηρητής της πορείας μας για μια «Πράσινη Περιφέρεια».

Στο προσεχές διάστημα αναμένεται ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο από κοινού σχεδιασμός των επόμενων βημάτων της Ενεργειακής Κοινότητας.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ