"


ΕΔ/ ΕΠΟ | Διαδικτυακό σεμινάριο φυσικής κατάστασης διαιτητών

 

Δυστυχώς η αθλητική δραστηριότητα έχει μεταφερθεί πλέον στα διαδικτυακά μαθήματα. Έτσι…

Η ΚΕΔ/ΕΠΟ σε συνεργασία με την Ακαδημία Διαιτησίας και τον Εθνικό Εκπαιδευτή Φυσικής Κατάστασης Αξιωματούχων Αγώνα, προγραμματίζει το διάστημα 20-21/02/2021, το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο στο οποίο θα συμμετάσχουν Εκπαιδευτές Φυσικής Κατάστασης Διαιτητών ανά ΕΠΣ.

Κύριος στόχος του σεμιναρίου είναι να δοθούν οι βασικές κατευθύνσεις για την οργάνωση και τη λειτουργεία του υπό διαμόρφωση δικτύου Υπευθύνων Φυσικής Κατάστασης ανά ΕΠΣ το οποίο θα συντονίζεται σε κεντρικό επίπεδο από την Εθνικό Εκπαιδευτή Φυσικής Κατάστασης και την ΚΕΔ/ΕΠΟ. 

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι Επιτροπές Διαιτησίας των ΕΠΣ να αποστείλουν αυστηρά έως την Παρασκευή 13.02.2021 τα στοιχεία του Υπεύθυνου Φυσικής Κατάστασης. Εάν δεν υπάρχει ήδη κάποιος σε αυτή τη θέση η κάθε Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει κάποιον ο οποίος θα παρακολουθήσει το σεμινάριο. Ιδανικά ο υπεύθυνος θα πρέπει να είναι Γυμναστής.

Το πρόγραμμα και οι λεπτομέρειες οργάνωσης του σεμιναρίου θα αποσταλούν στους συμμετέχοντες στις 16.02.2021 μόλις οι τελευταίες οριστικοποιηθούν.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ