"


Η κατανομή ανά Περιφέρεια για το 2021 του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων - 71,6 εκ. ευρώ η ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η κατανομή στις Περιφέρειες της Χώρας

των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Πρόκειται για Απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού, κ. Ι.Τσακίρη, στην οποία μπορείτε να δείτε πως κατανέμονται οι πιστώσεις σε κάθε Περιφέρεια, με διάκριση για τους συγχρηματοδοτούμενους και τους εθνικούς πόρους. 

Το σύνολο και για τις 13 Περιφέρειες ανέρχεται σε 1.310.000.000€. Για την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας εγκρίθηκε το ποσό των 71,6 εκ. ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο ποσό ανήκει στην Αττική με 299.400.000€, ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 240.450.000€, ενώ τελευταία έρχεται η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 44.000.000€.

 Αναλυτικά ο πίνακαςCreated and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ