"


Συνέχεια επαφών με το Enterprise Greece για την προώθηση των εξαγωγών γούνας από τον Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς "ο Προφήτης Ηλίας"


Π ραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της χρονιάς για την προώθηση των εξαγωγών γούνας,

με τη συμμετοχή μελών της Διοίκησης του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας» και στελεχών του Εθνικού Φορέα Εξαγωγών Enterprise Greece. 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου των Γουνοποιών κ. Τσούκας Απόστολος έθεσε εκ νέου το ζήτημα της στήριξης των εξαγωγών της γούνας, με βάση της συζήτησης την καλύτερη δυνατή διοργάνωση της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Γούνας της Καστοριάς. 

Ακόμη, η συζήτηση περιελάμβανε την ενίσχυση του κλάδου με τη συνδρομή της Ελληνικής Οικονομικής-Εμπορικής διπλωματίας, ειδικά σε χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα, η Ν. Κορέα και οι ΗΠΑ.

Από πλευράς του Enterprise Greece, η κ. Αλεξανδροπούλου Μπέτυ, Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, η οποία από την ανάληψη των καθηκόντων της έχει βοηθήσει τα μέγιστα στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου, διαβεβαίωσε για την αρωγή του Enterprise Greece τόσο μέσω του φορέα της, όσο και από το Υπουργείο Εξωτερικών και την Ελληνική Οικονομική και Εμπορική διπλωματία.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ