"


Άργος Ορεστικό : Oλοκληρώνεται η αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης με πόρους της πολιτικής συνοχής της Ε.Ε.

Με πόρους της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκληρώνεται το προσεχές διάστημα

ένα μεγάλο και πολύ σημαντικό έργο, χάρη στο οποίο θα επιτευχθεί η επέκταση και η αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης της πόλης. 

Πρόκειται για το έργο «Εσωτερικό υδραγωγείο πόλης Άργους Ορεστικού» με προϋπολογισμό 1.880.000 ευρώ περίπου, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ένα έργο που δημοπρατήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 και λίγο αργότερα ξεκίνησε η κατασκευή του, ενώ  απομένουν κάποιες λεπτομέρειες προκειμένου να παραδοθεί στους κατοίκους της περιοχής.

Ήταν ένα δύσκολο κατασκευαστικά έργο, καθώς περιλάμβανε πληθώρα τεχνικών έργων και παρεμβάσεων (δεξαμενές ρύθμισης-αποθήκευσης, αγωγοί τροφοδοσίας του δικτύου, δίκτυα διανομής) περιμετρικά του αστικού ιστού και ιδιαίτερα στην υψηλή ζώνη, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συχνές βλάβες και οι διαρροές, προκειμένου να επιλυθούν χρόνια προβλήματα του υπάρχοντος δικτύου.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Η πράξη περιλαμβάνει έργα βελτίωσης- επέκτασης ομαλής λειτουργίας και ελέγχου τροφοδοσίας του εσωτερικού υδραγωγείου της πόλης του Άργους Ορεστικού. 

Η ανάγκη των παραπάνω προέκυψε γιατί υπάρχουν διαπιστωμένα προβλήματα ανεπάρκειας πιέσεων και υπερβολικών πιέσεων σε εξυπηρετούμενες περιοχές, αδυναμίας εξυπηρέτησης καταναλωτών, δυσλειτουργιών ελέγχου και απωλειών του δικτύου. Συνοπτικά το φυσικό αντικείμενο αφορά: 

1. Την εξασφάλιση της τροφοδοσίας του δικτύου διανομής από τη Δεξαμενή ρύθμισης αποθήκευσης. (αξιοποίηση του υφιστάμενου αγωγού Φ 315 PVC με αντικατάσταση τμήματος του για την τροφοδοσία του κυρίως οικισμού (παλαιό σχέδιο πόλης) και κατασκευή νέου αγωγού Φ 315 PΕ 3ης γενιάς από το σημερινό φρεάτιο δικλείδων μέχρι την είσοδο στο διαμορφωμένο νέο δίκτυο διανομής της ζώνης επέκτασης κατά κύριο λόγο. 


2. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο υφιστάμενο δίκτυο με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του και αντιμετώπιση των διαπιστωμένων προβλημάτων. (αντικατάσταση αγωγών, κατασκευή νέων αγωγών, κατασκευή τεχνικών, τοποθέτηση δικλείδων ελέγχου ροής, αερεξαγωγών εκκενωτών, μειωτών πίεσης) 

3. Ολοκλήρωση του δικτύου στη ζώνη επέκτασης αλλά και σε συγκεκριμένες περιοχές εντός του Γ.Π.Σ. με παρεμβάσεις και συμπληρώσεις στο υφιστάμενο δίκτυο. Το έργο ανήκει στην κατηγορία CPV: 45231300-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για 18PROC003665745 2018-09-10 16 αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης)

«Δουλεύουμε σκληρά και μεθοδικά για να υλοποιούμε έργα πνοής που θέτουν γερά θεμέλια στην αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Άργους Ορεστικού», υπογράμμισε ο Δήμαρχος Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου, επισημαίνοντας ότι «με στοχευμένες παρεμβάσεις συνεχίζουμε την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής μας».

Τέλος, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι υποβάλλεται νέα πρόταση στο Ε. Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την αντικατάσταση όλου του δικτύου ύδρευσης της πόλης, ύψους 4 εκ. ευρώ περίπου.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ