"


Δήμος Βοϊου : Χορήγηση Υποτροφιών συνολικού ύψους 432.000 ευρώ σε φοιτητές και 38.520 ευρώ σε αριστούχους μαθητές από τα έσοδα του ιδρύματος του «Θεοδώρου Μανούση»

Κατόπιν επίμονων προσπαθειών απεμπλάκησαν οι διαδικασίες στην Διέυθυνση

Κληροδοτημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών , με αποτέλεσμα να εγκριθεί η χορήγηση υποτροφιών στους εισακτέους στα ΑΕΙ κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013.

Πρόκειται για πλήρης υποτροφίες σε 30 συνολικά προπτυχιακούς φοιτητές συνολικού ύψους 432.000 ευρώ από το Κληροδότημα «Θεοδώρου Μανούση». Καθιερώνεται αφ εξής η διαδικασία της τακτικής χορήγησης των υποτροφιών  στους δικαιούχους, γεγονός που αποτελούσε και προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής για έγκαιρη καταβολή τους. 

Επίσης από το ίδιο κληροδότημα σήμερα πιστώθηκε στους λογαριασμούς 20 αριστούχων μαθητών των τάξεων Α και Β Λυκείου Σιάτιστας για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 το συνολικό ποσό των 38.520 ευρώ σύμφωνα με την αρθμ.68/2020 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Δημοτική Αρχή θεωρώντας μέγιστη προτεραιότητα την αξιοποίηση των κληροδοτημάτων  όλων των μεγάλων Ευεργετών του τόπου μας θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την τακτοποίηση όλων των διαχρονικών εκκρεμοτήτων.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ