"


Ανάπλαση κοιμητηρίων κάτω Νεστορίου

 

Η σύμβαση για το έργο της ανάπλασης των κοιμητηρίων στο κάτω Νεστόριο υπογράφθηκε

μεταξύ του Δημάρχου κ. Χρήστου Γκοσλιόπουλου και του εκπροσώπου της εργολήπτριας εταιρείας κ. Βασίλειου Τσιτσικλή. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 25.000 ευρώ και  υλοποιείται στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Καστοριάς και στον Δήμο Νεστορίου, σύμφωνα με την οποία συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την πρώτη και κατά 20% από τον δεύτερο. 

Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατασκευή νέων διαδρόμων, πλακοστρώσεις και γενικά εργασίες ανάπλασης του χώρου των κοιμητηρίων. Χρόνος αποπεράτωσης του έργου είναι δώδεκα μήνες, αλλά η συμφωνία Δημάρχου – αναδόχου είναι ότι το έργο θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στις αρχές της άνοιξης 2021.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ